Calendrier de l'unité

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Reunion à confirmer

10

11

12

13

14

15

16

Réunion

Réunion normale

17

18

19

20

21

22

Week-end

Week-end

23

Week-end

Week-end

24

Week-end

Week-end

25

26

27

28

29

30

Réunion

31

Samedi 9/3/2024 : Reunion à confirmer (Crocs Blancs)
Samedi 16/3/2024 : Réunion (Crocs Blancs)
Samedi 16/3/2024 : Réunion normale (Baladins)
Du 22/3/2024 au 24/3/2024 : Week-end (Crocs Blancs)
Du 22/3/2024 au 24/3/2024 : Week-end (Baladins)
Samedi 30/3/2024 : Réunion (Crocs Blancs)
Télécharger les éphémérides