Calendrier de l'unité

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Reprise - Réunion

Réunion normale

11

12

13

14

15

16

17

Réunion

Réunion normale

18

19

20

21

22

23

24

Réunion

Réunion normale

25

26

27

28

29

Samedi 10/2/2024 : Reprise - Réunion (Crocs Blancs)
Samedi 10/2/2024 : Réunion normale (Baladins)
Samedi 17/2/2024 : Réunion (Crocs Blancs)
Samedi 17/2/2024 : Réunion normale (Baladins)
Samedi 24/2/2024 : Réunion (Crocs Blancs)
Samedi 24/2/2024 : Réunion normale (Baladins)
Télécharger les éphémérides