Calendrier de l'unité

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

1

2

3

Camp

4

Camp

5

Camp

6

Camp

Camp

7

Camp

Camp

8

Camp

Camp

9

Camp

Grand camp

Camp

10

Camp

Grand camp

Camp

11

Camp

Grand camp

Camp

12

Camp

Grand camp

Camp

13

Camp

Grand camp

Camp

14

Camp

Grand camp

Camp

CROATIEEEEEEE

15

Camp

Grand camp

Camp

CROATIEEEEEEE

16

Camp

Grand camp

Camp

CROATIEEEEEEE

17

Camp

CROATIEEEEEEE

18

Camp

CROATIEEEEEEE

19

Camp

CROATIEEEEEEE

20

Camp

CROATIEEEEEEE

21

Camp

CROATIEEEEEEE

22

Camp

CROATIEEEEEEE

23

Post- camp

CROATIEEEEEEE

24

CROATIEEEEEEE

25

CROATIEEEEEEE

26

CROATIEEEEEEE

27

CROATIEEEEEEE

28

CROATIEEEEEEE

29

CROATIEEEEEEE

30

CROATIEEEEEEE

31

CROATIEEEEEEE

Du 6/7/2024 au 16/7/2024 : Camp (Crocs Blancs)
Du 9/7/2024 au 16/7/2024 : Grand camp (Baladins)
Du 3/7/2024 au 22/7/2024 : Camp (Troupe Irbis)
Mardi 23/7/2024 : Post- camp (Troupe Irbis)
Du 14/7/2024 au 31/7/2024 : CROATIEEEEEEE (Poste pi)
Télécharger les éphémérides